ΠΡΟΦΙΛ

Οι άνθρωποι πίσω από την Anyrobotics

Η ANYROBOTICS είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων ρομποτικών διαδικασιών (RPA)

Ιδρύθηκε μετά την επιτυχή συνένωση των εταιρειών NGMROBOTICS & ANYLUTIONS, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας RPA στις επιχειρήσεις, δημιουργώντας την επόμενη γένια ψηφιακών ρομπότ-βοηθών, εξυπηρετώντας τις διαρκείς ανάγκες για αυτοματοποιημένη  λειτουργία των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Η τεχνογνωσία της ANYROBOTICS στην ανάπτυξη λογισμικού και στην αρχιτεκτονική προγραμματισμού σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των έμπειρων και πιστοποιημένων στελεχών της, εγγυάται την επιτυχημένη μετάβαση των πελατών της στη νέα ψηφιακή εποχή.

Τα στελέχη της ANYROBOTICS είναι εξειδικευμένα σε:

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Consultancy Services (Σχεδιασμός και μελέτες Ρομποτικής Αυτοματοποίησης)
  • Process Identification, Process Optimization, Process Mining, Process Reengineering,
  • Πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού
  • Έμφαση στην ασφάλεια και την απόδοση των εφαρμογών
  • Βαθιά γνώση σε ΙΤ συστήματα και μηχανισμούς αλληλεπίδρασης
  • Business-oriented Development
  • Λύσεις πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη
  • Εμπείρους και πιστοποιημένους προγραμματιστές

Σε ποιους Απευθύνεται

Η τεχνολογία Αυτοματοποίησης Εταιρικών διαδικασιών (RPA) αποτελεί θεμέλιο στο Ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και εφαρμόζεται σε ένα διευρυμένο φάσμα επιχειρηματικών διαδικασιών, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Το RPA προσφέρει ισχυρά αποτελέσματα σε μεγάλη κλίμακα, συμβάλλοντας στο γρήγορο ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών και στην απόκτηση σημαντικών πλεονεκτημάτων στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η Ομάδα μας

Η ANYROBOTICS διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές επιχειρηματικού λογισμικού και επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα στελέχη της κατέχουν πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους φορείς, ως προς την κατάρτισή τους σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, μεταπτυχιακούς τίτλους και εξειδικευμένες σπουδές και εμπειρία στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με εμπειρογνωσία διαχείρισης ενός πολύ μεγάλου αριθμού θεμάτων τεχνολογίας ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών.