ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη

Οι βασικές αρχές που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας

.

Παραδοτέα Υψηλών Προδιαγραφών

Τα έργα που φέρουν την υπογραφή μας ακολουθούν το όραμα και τις αξίες μας για State of the Art παραγόμενο κώδικα.

.

Εκτεταμένος Χειρισμός Εξαιρέσεων

Η απρόσκοπτη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των Robots καθιστά σημαντική τη διαχείριση των εξαιρέσεων, και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της τεχνογνωσίας μας στην ανάπτυξη των αυτοματισμών.

.

Out-of-the-box Λύσεις

Η εμπειρία μας στα έργα αυτοματοποίησης διαδικασιών μας δίνει την δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας Out-of-the-box οριζόντιες λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε οργανισμό.

.

Εμπειρία σε Μεγάλα Έργα

Η ομάδα μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας έργα και ικανότητες ανάπτυξης σύνθετων και απαιτητικών εφαρμογών νέων τεχνολογιών.

.

Απαράμιλλη Τεχνογνωσία Ανάπτυξης

Ο συνδυασμός της γνώσης των επιχειρηματικών διαδικασιών αλλά και της ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης επιχειρηματικού λογισμικού και εφαρμογών μας καθιστούν εταιρεία με απαράμιλλη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη κώδικα αυτοματισμού.

.

Λεπτομερής Τεκμηρίωση

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες (Robots) παραδίδονται με λεπτομερειακό εγχειρίδιο χρήσης και αποτελεσμάτων απόδοσης. Παρέχουμε τεκμηρίωση η οποία εξηγεί την λειτουργικότητα του προϊόντος και ενοποιεί τις πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο.

.

Υποστήριξη

Η ομάδα μας παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών λειτουργιών.