ΠΕΛΑΤΕΣ

Η Anyrobotics έχει επιτυχημένες συνεργασίες στην Ευρώπη και την Αμερική

Με εμπειρία σε πλήθος κάθετων αγορών, η Anyrobotics αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη σε λύσεις Αυτοματοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε πελάτες με ηγετική θέση στον κλάδο τους

.

Leasing

Τμήμα
Operations

Διαδικασία που αυτοματοποιήθηκε
Διαχείριση τιμολόγιών προμηθευτών

H ανάγκη
Το τμήμα Operations καθημερινά ελέγχει και διαχειρίζεται τα παραστατικά από τα συνεργαζόμενα συνεργεία, καταχωρώντας τα αποτελέσματα στο ERP

Αποτελέσματα

 • 100% της διαδικασίας αυτοματοποιήθηκε
 • Απόσβεση επένδυσης: 22 εβδομάδες
 • 12Χ ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας
 • Κέρδος σε Χρόνο: 4 Ώρες ημερησίως
 • Περιθώριο Λάθους: 0
.

Telecommunications

Τμήμα
Finance

Διαδικασία που αυτοματοποιήθηκε
Έλεγχος και καταχώρηση τιμολογίων στο SAP

H ανάγκη
H ομάδα του λογιστηρίου λάμβανε ηλεκτρονικά μεγάλο όγκο παραστατικών από τους προμηθευτές, πραγματοποιούσε ελέγχους και ενημέρωνε το SAP

Αποτελέσματα

 • 100% της διαδικασίας αυτοματοποιήθηκε
 • Απόσβεση επένδυσης: 16 εβδομάδες
 • 8Χ ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας
 • Κέρδος σε χρόνο: 5 Ώρες ημερησίως
 • Περιθώριο λάθους: 0
.

Shipping & Transportation

Τμήμα
Accounting

Διαδικασία που αυτοματοποιήθηκε
Καταχώρηση τραπεζικών πληρωμών πελατών /προμηθευτών στο ERP

H ανάγκη
Η εταιρεία παρακολουθεί ημερησίως τις τραπεζικές συναλλαγές και ενημερώνει αντίστοιχα καρτέλες πελατών /προμηθευτών στο ERP ώστε να υπάρχει οριζόντια και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για το οικονομικοί προφίλ πελατών/προμηθευτών

Αποτελέσματα

 • 100% της διαδικασίας αυτοματοποιήθηκε
 • Απόσβεση επένδυσης: 12 εβδομάδες
 • 10Χ ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας
 • Κέρδος σε χρόνο: 4 Ώρες ημερησίως
 • Περιθώριο λάθους: 0 %
.

Insurance

Τμήμα
Human Resources

Διαδικασία που αυτοματοποιήθηκε
Εισαγωγή Βαρδιών σε ΕΡΓΑΝΗ

H ανάγκη
Η ενημέρωση για τα ημερήσια και εβδομαδιαία προγράμματα εργασίας με ακρίβεια χωρίς λάθη που κοστίζουν και στο χρονικό πλαίσιο που απαιτεί η ενέργεια ενημέρωσης

Αποτελέσματα

 • 100% της διαδικασίας αυτοματοποιήθηκε
 • Απόσβεση επένδυσης: 16 εβδομάδες
 • 6Χ ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας
 • Κέρδος σε χρόνο: 2 Ώρες ημερησίως
 • Περιθώριο λάθους: 0
.

IT & Technology

Τμήμα
Customer Service

Διαδικασία που αυτοματοποιήθηκε
Διαχείριση αιτημάτων πελατών

H ανάγκη
Ο μεγάλος όγκος εξυπηρετήσεις αιτημάτων πελάτων, είχε επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης που σχετιζόταν με τα συστήματα ποιότητας του οργανισμού

Αποτελέσματα

 • 100% της διαδικασίας αυτοματοποιήθηκε
 • Απόσβεση επένδυσης: 25 εβδομάδες
 • 12Χ ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας
 • Κέρδος σε χρόνο: 4 Ώρες ημερησίως
 • Περιθώριο λάθους: 0
.

Marketing

Τμήμα
Operations

Διαδικασία που αυτοματοποιήθηκε
Διαχείριση δεδομένων καταχώρησης σε πολλαπλές πλατφόρμες

H ανάγκη
Η αλληλεπίδραση με τις τις πολλαπλές πλατφόρμες απαιτούσε αρκετό χρόνο  αναμονής των συστημάτων και περιείχε σημαντικό αριθμό ανθρώπινου λάθους

Αποτελέσματα

 • 100% της διαδικασίας αυτοματοποιήθηκε
 • Απόσβεση επένδυσης: 11 εβδομάδες
 • 8Χ ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας
 • Κέρδος σε χρόνο: 5 Ώρες ημερησίως
 • Περιθώριο λάθους: 0
.

Retail / e-Commerce

Τμήμα
Sales

Διαδικασία που αυτοματοποιήθηκε
CMS-Διαχείριση τιμολογιακών πολίτικων 

H ανάγκη
Η επιχείρηση καθημερινά παρακολουθούσε τον ανταγωνισμό στα ηλεκτρονικά κανάλια ανά κατηγορία προϊόντων με σκοπό να προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική ώστε να ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα της στα κανάλια αυτά

Αποτελέσματα

 • 100% της διαδικασίας αυτοματοποιήθηκε
 • Απόσβεση επένδυσης: 18 εβδομάδες
 • 8Χ ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας
 • Κέρδος σε χρόνο: 2 Ώρες ημερησίως
 • Περιθώριο λάθους: 0
.

Legal Sector

Τμήμα
Operations

Διαδικασία που αυτοματοποιήθηκε
Έλεγχος, ταυτοποίηση και καταχώρηση υποθέσεων κόκκινων δανείων

H ανάγκη
Ο μεγάλος όγκος διαχείρισης υποθέσεων με αυστηρά χρονικά πλαίσια απαιτούσε ένταση εργασίας καθοριστική για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού

Αποτελέσματα

 • 98% της διαδικασίας αυτοματοποιήθηκε
 • Απόσβεση επένδυσης: 21 εβδομάδες
 • 5Χ ταχύτερος χρόνος επεξεργασίας
 • Κέρδος σε χρόνο: 6 Ώρες ημερησίως
 • Περιθώριο λάθους: 0