Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

Το πρόγραμμα, οι δικαιούχοι έκπτωσης 90%, Voucher

Κερδίστε έκπτωση 90%. Η εταιρεία Anyrobotics εγκρίθηκε, από την επιτροπή αξιολόγησης, ως επίσημος προμηθευτής του προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ" και μπορεί διαθέτει στους δικαιούχους του προγράμματος 90% έκπτωση σε αυτοματοποιημένες λύσεις διαδικασιών μέσω της τεχνολογίας RPA.

Το πρόγραμμα

Στα πλαίσια του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ», οι επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή έως 31 Οκτωβρίου 2011, μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 90% με τη μορφή voucher, ως εξής:

  • Για να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.
  • Να αναβαθμίσουν  τρόπους επικοινωνίας & συνεργασίας εισάγοντας την υβριδική εργασία.
  • Να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, περιλαμβανομένων και eshops.
  • Να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους τελικούς δικαιούχους επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 180 εκατ. Ευρώ και προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

 

Οι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ», ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης.
  • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 

Voucher πίνακας επιδοτήσεων

voucher

Δείτε τον πίνακα με τα ποσά των επιδοτήσεων, αναλόγως του αριθμού ΕΜΕ της κάθε επιχείρησης.

ΕΜΕ: Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση, η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση.

 

Ενδεικτικά έργα για χρηματοδότηση

Σε συνεργασία με την Anyrobotics μπορείτε μέσω του προγράμματος να αυτοματοποιήσετε σημαντικές διαδικασίες στην εταιρεία σας, κερδίζοντας σε παραγωγικότητα. Ενδεικτικά έργα:

● Λογιστήριο: Payroll, Invoice Processing, Τιμοληψία τιμών, Account Reconciliation, Finance Reporting.

● Operations: Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση Κτιρίων & Εγκαταστάσεων, Διαχείριση Στόλου Οχημάτων, Παρακολούθηση, ανανέωση αδειών χρήσης συστημάτων, Operations Reporting & Analysis.

● Commercial: Παρακολούθηση Τιμών Ανταγωνισμού, Διαχείριση Marketing ενεργειών, Διαχείριση Διαφημιστικού Budget, Reporting πορείας προϊόντων.

● Customer Service: New Account Creation, Ticketing Ενημέρωση και κλείσιμο ειδοποιήσεων tickets πελατών, Συγχρονισμός συστημάτων, Υποστήριξη συστημάτων βλαβοληψίας, Reset Credentials.

● HR: External Portal Updates: ΕΡΓΑΝΗ, Offer Letter Administration, Recruitment Administration, Ανάρτηση Αγγελιών για Προσωπικό, Έκδοση πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων.

● Supply Chain: Επιλογή και onboarding Προμηθευτών, Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων, Διαχείριση παραγγελιών αναπλήρωσης αποθεμάτων, Προγραμματισμός Δρομολογίων, Παρακολούθηση σταδίων μεταφοράς.

● IT: Συντήρηση Βάσεων Δεδομένων, Διαχείριση Βλαβοληψίας, Αποκατάσταση 1ου επιπέδου Βλαβών, Αυτοματοποιημένη διαδικασία BackUp, Data Migration.

 

Κερδίστε έκπτωση 90%

Η εταιρεία μας έχει εγκριθεί, από την επιτροπή αξιολόγησης, ως επίσημος προμηθευτής του προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ" και μπορεί διαθέτει στους δικαιούχους του προγράμματος 90% έκπτωση σε αυτοματοποιημένες λύσεις διαδικασιών μέσω της τεχνολογίας RPA.

 

Μάθετε πως, επικοινωνήστε μαζί μας

https://www.anyrobotics.com/contact