Δέκα πλεονεκτήματα RPA

Σύμφωνα με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της Anyrobotics στο θέμα του ρομποτικού μετασχηματισμού (RPA) τα 10 πιο σημαντικά οφέλη - πλεονεκτήματα που προκύπτουν για την επιχείρηση από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών είναι ως εξής

● Αύξηση της παραγωγικότητας >30%
● Μείωση κόστους με εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων έως 50%
● Αδιάκοπη λειτουργία χωρίς χρονικούς περιορισμούς 24/7
● Απελευθέρωση ανθρωπίνων πόρων για εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
● Διευκόλυνση συμμόρφωσης, ελαχιστοποίηση πιθανότητας σφάλματος
● Αξιοπιστία, ποιότητα και υψηλή τυποποίηση 100%
● Ενδελεχή παρακολούθηση και πλήρη στοιχεία καταγραφής
● Βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, μέσω υψηλής ταχύτητας απόκρισης και μείωσης των σφαλμάτων
● Εύκολη τροποποίηση και επεκτασιμότητα
● Γρήγορη απόδοση της επένδυσης < 6 μηνών  
 

Το Robotic Process Automation εν συντομία RPA είναι ένα λογισμικό το οποίο εκτελεί ενέργειες, αλληλοεπιδρώντας με άλλα συστήματα μιμούμενο τη δραστηριότητα ενός ανθρώπου. Ένα λογισμικό RPA μπορεί να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, αναπαράγοντας τις  με ακρίβεια, ταχύτητα, χωρίς κόπωση και λάθη. Πρακτικά μπορούν να αυτοματοποιηθούν όλες τις ενέργειες ενός χρήστη Η/Υ που κάνει με τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ρομποτικό μετασχηματισμό της επιχείρησης contact us

#rpa #Anyrobotics #DigitalTransformation #Productivity