ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Η Anyrobotics πιστοποιήθηκε με ISO/IEC 27001:2013 Νο.20201230009648.

ISO

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι η Anyrobotics μετά από επιτυχή έλεγχο που διενεργήθηκε από τον οργανισμό ελέγχου και επιθεώρησης TÜV AUSTRIA Hellas, απέκτησε την κορυφαία διεθνή πιστοποίηση ISO/IEC 27001: 2013.

Το ISO 27001:2013 (IT Information Management System) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Στο πρότυπο αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας.

Με την πιστοποίηση αυτή, η Anyrobotics αποδεικνύει ότι η σωστή διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της, όσο και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της.

#rpa #Anyrobotics #ISO