Υπολογισμός ROI για έργα RPA

Βήμα προς βήμα οδηγός υπολογισμού απόδοσης της επένδυσης

Ο υπολογισμός της απόδοσης επένδυσης (ROI) ενός έργου RPA, θα πρέπει να ακολουθήσει ορισμένα βήματα για να γίνει αποτελεσματικά. Η ανάλυση είναι πολυεπίπεδη και στόχο έχει τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την εταιρεία. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οικονομικά, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ROI) ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ RPA.

Όταν αναφερόμαστε στην προοπτική της υιοθέτησης της ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (RPA) στην εταιρεία μας, το πιο πολυσυζητημένο μετρήσιμο στοιχείο (metric) είναι η απόδοση επένδυσης (ROI). Σε σχέση με άλλες τεχνολογίες τα αποτελέσματα από την ανάπτυξη του RPA όσον αφορά την αξία που προσδίδουν στην εταιρεία είναι εντυπωσιακά, με μέσο χρόνο επιστροφής της επένδυσης τους 6-12 μήνες.

Πως μπορούμε όμως να υπολογίσουμε και να βελτιώσουμε το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης? Με βάση την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της ANYROBOTICS στο θέμα του ρομποτικού μετασχηματισμού, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Προετοιμασία υιοθέτησης RPA 

Είναι ουσιαστικό να επιλεγεί από την επιχείρηση η καταλληλότερη διαδικασία για να ξεκινήσει το ταξίδι της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και του ρομποτικού μετασχηματισμού. Η επιλογή της σωστής διαδικασίας, όπως οι εργασίες που ακολουθούν αυστηρούς κανόνες (rule based), που είναι επαναλαμβανόμενες, είτε είναι επιρρεπείς σε ανθρώπινα σφάλματα, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της μελλοντικής απόδοσης.

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε βραχυπρόθεσμους όσο και τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους σε σχέση με την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης επένδυσης (ROI).

Ολοκληρώνοντας το αρχικό στάδιο, οφείλει να γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, σωστός προγραμματισμός (programming), ώστε τα ρομπότ λογισμικού να είναι κατάλληλα προγραμματισμένα για την αποτελεσματική κα την  ταχύτερη ολοκλήρωση των διεργασιών.

Βήμα 2. Υπολογισμός με ακρίβεια των αναμενόμενων οφελών

Για αποτελεσματική και ακριβή μέτρηση ROI, αποτελεί προϋπόθεση να υπάρχει σαφήνεια για τα αναμενόμενα ποσοτικά οφέλη, που προσδοκά η επιχείρηση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς σε τι στοχεύουμε. Έτσι, θα μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να πετύχουμε τους στόχους μας, από την υιοθέτηση της ρομποτικού μετασχηματισμού στον οργανισμό μας.

Προσοχή πρέπει να δοθεί και στα ποιοτικά οφέλη π.χ. βελτίωση της ποιότητας δεδομένων και των διαδικασιών. Πολλές φορές τα ποιοτικά οφέλη είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθούν, παρόλα αυτά οφείλουμε να τα προσμετρήσουμε.

Μια ολοκληρωμένη εκτίμηση απόδοσης επένδυσης, που συμπεριλαμβάνει οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη, μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με ακρίβεια, την προοπτική της υιοθέτησης της ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA) στην εταιρεία μας.

Βήμα 3. Εκτίμηση της ταχύτητας της διαδικασίας

Η μέτρηση της ταχύτητας της υφιστάμενης χειροκίνητης διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά για τις περιπτώσεις εργασιών back office αλλά και για τις διαδικασίες front office. Ο στόχος μας είναι να συγκρίνουμε το χρόνο που χρειάζεται για να υλοποιηθεί μια διαδικασία πριν και μετά τη χρήση των ρομπότ λογισμικού. Έτσι, θα γνωρίζουμε με ακρίβεια την αύξηση της ταχύτητας που πετυχαίνει το RPA.

Τα ρομπότ λογισμικού δεν χρειάζονται διαλλείματα, δεν κουράζονται. Αναμένουμε  ότι οι διαδικασίες με τη χρήση RPA θα ολοκληρωθούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια σε υπέρ-πολλαπλάσιους χρόνους, ανάλογα πάντα με την περίπτωση.

Όταν κάνουμε τον υπολογισμό της ταχύτητας, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση ποικίλων παραμέτρων, όπως της εποχικότητας και του μηνιαίου όγκου συναλλαγών. Για να είστε ακριβείς, θα πρέπει να υπολογίσετε και τους μέσους όρους στις περιπτώσεις διακυμάνσεων.

Βήμα 4. Αξιολόγηση βελτίωσης της ποιότητας

Ο γενικός κανόνας είναι ότι η ποιότητα βελτιώνεται κατακόρυφα με την υιοθέτηση της ρομποτικής αυτοματοποίησης. Ο υπολογισμός είναι η διαφορά στο επίπεδο της ποιότητας πριν και μετά την χρήση των ρομπότ λογισμικού.

Ο κύριος λόγος είναι ότι τα ρομπότ δεν κάνουν λάθη και δεν χάνουν τη αυτοσυγκέντρωση τους. Επομένως, οι προσδοκίες για βελτιωμένη ακρίβεια είναι θεμιτές και η ακρίβεια της διαδικασίας 100% δεν είναι πλέον ευσεβής πόθος.

Βήμα 5. Εκτίμηση βελτίωσης του επιπέδου συμμόρφωσης (compliance)

H Ρομποτική Αυτοματοποίηση Διαδικασιών (RPA) διεργασιών είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στη διαχείριση των γραφειοκρατικών διεργασιών και του επιπέδου συμμόρφωσης σε αυτές. Συμπεριλαμβάνοντας αυτόματους ελέγχους συμμόρφωσης σε κρίσιμα σημεία της ροής εργασιών της διαδικασίας, η επιχείρηση μπορεί να διασφαλίσει στο απόλυτο, ότι τηρούνται οι κανονισμοί και πληρούνται τα κριτήρια συμμόρφωσης.

Τα ρομπότ λογισμικού μπορούν επίσης να χειριστούν με ακρίβεια την δημιουργία των ρυθμιστικών αναφορών.

Για την εκτίμηση της αποδοτικότητας θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός εκτίμησης της βελτίωσης των επιπέδων συμμόρφωσης πριν και μετά την ανάπτυξη της τεχνολογίας RPA στην εταιρεία.

Βήμα 6. Μέτρηση αύξησης της παραγωγικότητας

Οι ταχύτερες και πιο σωστές διαδικασίες αποτελούν απόδειξη της αυξημένης παραγωγικότητας. Τα ρομπότ λογισμικού μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της χειροκίνητης εργασίας με όλα τα επακόλουθα οφέλη της.

Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το χρόνο που εξοικονομείται για τους εργαζόμενους, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να αφιερωθεί στην παραγωγή επιπλέον αξίας για την εταιρεία στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογήσει την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλα τα βήματα με ακρίβεια, όπως στο θέμα βελτίωσης της ποιότητας αλλά και της συμμόρφωσης σε ρυθμιστικές διαδικασίες. 

Η επεκτασιμότητα είναι μια άλλη ιδιότητα RPA που μπορεί να κάνει την επιχείρησή σας ακόμα πιο παραγωγική. Στην πραγματικότητα η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να επιτυγχάνεται στο διηνεκές μέσω της ανάπτυξης Ρομποτικής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών (PRA).

Εν κατακλείδι,

Ο υπολογισμός της απόδοσης επένδυσης (ROI) ενός έργου RPA, θα πρέπει να ακολουθήσει ορισμένα βήματα για να γίνει αποτελεσματικά. Η ανάλυση είναι πολυεπίπεδη και στόχο έχει τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την εταιρεία. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οικονομικά, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια.

Διαφορετικές διαδικασίες έχουν διαφορετικούς δείκτες, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης (ROI).

Συνεργαστείτε με την Anyrobotics, επικοινωνήστε μαζί μας για μια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αναγκών ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (RPA) στην εταιρεία σας.  

Ξεκινήστε το ταξίδι του ρομποτικού μετασχηματισμού, καλέστε  +30210 64 03 035, επικοινωνήστε στο [email protected], με θέμα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ RPA

Σχετικά άρθρα:

 

TAGS:

#rpa #AnyRobotics #DigitalTransformation #Productivity #RoiRpa