CEO AGENDA DIGITAL TRANSFORMATION

Θέματα που απασχολούν τους ηγέτες για επιτυχία στο ψηφιακό μετασχηματισμό

Για να προσφέρουν πραγματική αξία τόσο στον οργανισμό όσο και στους πελάτες τους οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι – CEOs της επιχείρησης καλούνται να αξιολογήσουν και όλο και πιο συχνά να υλοποιήσουν τη ψηφιακή τους μετάβαση. Το άρθρο μας καλύπτει ορισμένα ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν για την επιτυχή ολοκλήρωση.

Το digital transformation στην agenda των CEO’s

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός  - digital transformation έχει προστεθεί στο λεξιλόγιο των Διευθύνοντων Συμβούλων – CEO’s και του επιχειρηματικού κόσμου τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην post Covid εποχή και την ενεργειακή – πληθωριστική κρίση που διανύουμε, οι εταιρείες αναζητούν νέους τρόπους στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αύξηση του ROI και ο  ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας από αυτούς. 

Σε αυτή τη συγκυρία, αρκετές εταιρείες έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, επενδύσει ή σχεδιάζουν να επενδύσουν έναν σχετικά σημαντικό όγκο πόρων στην ψηφιακή τεχνολογία. Είναι όμως οι ηγέτες των εταιρειών σε θέση να κάνουν κάποια σημαντική πρόοδο στην επανεφεύρεση του εαυτού τους ψηφιακά? 

Σύμφωνα με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της ANYROBOTICS στο θέμα του ρομποτικού μετασχηματισμού, οι ηγέτες των επιχειρήσεων CEO’s θα πρέπει μεταξύ άλλων να τοποθετήσουν στην ατζέντα μια σειρά από θέματα. Ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να είναι πετυχημένος.

Προσδιορισμός για το πως δημιουργείται η αξία στην επιχείρηση

Το νόημα του digital transformation δεν είναι να γίνει η επιχείρηση περισσότερο digital, αλλά να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία – added value για την εταιρεία. Η ύπαρξη ενός σαφούς, ολοκληρωμένου, από πάνω προς τα κάτω οδικού χάρτη - road map, για το πού ακριβώς προσδιορίζεται η αξία στον οργανισμό, είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος του ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Το κλειδί εδώ είναι να μπορούμε να διατυπώσουμε πώς δημιουργείται η αξία σε μια εταιρεία. Και η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες είναι ότι δεν έχουν έναν ολοκληρωμένο τρόπο για τον ακριβή προσδιορισμό είτε για τη μέτρηση αυτής της αξίας, και ως εκ τούτου καθίσταται πιο δύσκολο να την προσδιορίσουν. 

Κατά τη γνώμη μας, ο ακριβής ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των ευκαιριών της προστιθέμενης αξίας - added value, που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζει σημαντικά την επίτευξη του μεγαλύτερου επιχειρηματικού οφέλους.

Δημιουργία μιας ψηφιακής στρατηγικής με διάρκεια στο χρόνο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένας προορισμός, είναι μια διαρκής κατάσταση εξέλιξης. Για αυτό και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη προετοιμασία, στην υλοποίηση της αντίστοιχης ψηφιακής στρατηγικής αλλά και στην μετέπειτα πορεία με διάρκεια στο χρόνο.  

Θα πρέπει να τεθούν εξ αρχής σημαντικές ερωτήσεις για να απαντηθούν στην συνέχεια.

Ποιες δραστηριότητες έχουν προτεραιότητα στον μετασχηματισμό? Ποιες περιοχές έχουν το μεγαλύτερο potential? Που προκύπτουν οι πιο προσοδοφόρες ευκαιρίες από πλευράς αύξησης της παραγωγικότητας? Πόσο έτοιμος είναι ο οργανισμός και η κουλτούρα του για την διαχείριση της αλλαγής? 

Συχνά οι νέες διαδικασίες και τεχνολογίες συναντούν μια μορφή αντίστασης στην αλλαγή από στελέχη ή και εργαζόμενους οι οποίοι δεν πιστεύουν στους λόγους για την αλλαγή. Για αυτό και χρειάζεται η εδραίωση μια κουλτούρας που θα προάγει και υποστηρίζει την αλλαγή.

Για όλους αυτούς τους λόγους,  οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα πρέπει να ενεργούν ως ψηφιακοί θεματοφύλακες των μετασχηματισμών των εταιρειών τους και είναι ξεκάθαροι για το πώς μπορούν να επηρεάσουν καλύτερα την αλλαγή που θα ενσωματώσει το ψηφιακό DNA στους οργανισμούς τους.

Προσέλκυση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού

Οι CEO’s θα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε το κατάλληλο ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες να απασχοληθεί στην εταιρεία. 

Σύμφωνα με πολλές σχετικές μελέτες, πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να επιτύχουν τους στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού τους λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού με τεχνική κατάρτιση. 

Η πρόσληψη νέων εργαζομένων και η συνεχής τους υποστήριξη με εκπαίδευση είναι ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, που βοηθούν τον οργανισμό και τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού - HR στο να επικεντρωθεί στην προσέλκυση προσωπικού με το κατάλληλο ταλέντο, έχουν περισσότερες πιθανότητες στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος. 

Παράλληλα, η δημιουργία νέων συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες – εταιρείες, που ειδικεύονται στην ψηφιακή μετάβαση, είναι το επόμενο βήμα που μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ιδανικά τα δύο προηγούμενα συνδυάζονται δημιουργώντας μια νέα κουλτούρα και δυναμική στην ψηφιοποίηση της επιχείρησης.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η βελτίωση της υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι άλλος ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση. 

Οι νέες τεχνολογίες μπορεί να είναι πολύπλοκες και να απαιτούν νέες επενδύσεις. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες που πραγματοποιούν ψηφιακό μετασχηματισμό – τόσο από την άποψη της υλοποίησης, όσο και από την άποψη της εμπειρίας του τελικού χρήστη. Οι CEO’s θα πρέπει να το λάβουν υπόψη όταν βρίσκονται στα πρώτα στάδια ενός έργου μετασχηματισμού και να αναζητήσουν τα πιο κατάλληλα, ασφαλή και επεκτάσιμα συστήματα. 

Οι νέες εφαρμογές λογισμικού θα απαιτήσουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενσωμάτωσης, καθώς και συνεχή υποστήριξη της απόδοσης των εργαζομένων για να τους βοηθήσουν να γίνουν παραγωγικοί, ικανοί στη χρήση τους, αλλά και για κατανοήσουν την αξία των νέων διαδικασιών.

Τα στελέχη του τομέα της Πληροφορικής – IT έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, θα πρέπει να παρακινηθούν κατάλληλα από τους CEO’s για να συμμετέχουν με επιτυχία στο ταξίδι του digital transformation. Με κυριότερους τρόπους την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επαγγελματική καθοδήγηση, με πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και τις αντίστοιχες υλικές ανταμοιβές.

Επικέντρωση σε σημαντικούς τομείς

Ολοκληρώνοντας, κατά τη γνώμη μας η στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού θα πρέπει να εστιάσει σε τομείς που είναι σημαντικοί και να στοχεύσει σε ουσιώδη ζητήματα. Οι ηγέτες της επιχείρησης οφείλουν να έχουν κατά νου και τον οικονομικό  αντίκτυπο στο EBITDA της εταιρείας.

Θα πρέπει επίσης, να προσδιορίσουν έστω σαν μέσο-μακροπρόθεσμο στόχο ένα διψήφιο ποσοστό και όχι λιγότερο της τάξης του 10% επι του συνολικού EBITDA για να διατηρηθεί στο πέρασμα του χρόνου η απαραίτητη επιχειρησιακή εστίαση στο ψηφιακό ταξίδι του μετασχηματισμού.

Τέλος, θα λέγαμε ότι είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μια συγκέντρωση σε μια συγκεκριμένη περιοχή αντί να διασπείρετε την αρχική προσπάθεια ψηφιοποίησης ευρέως σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επιλέξτε έναν τομέα της επιχείρησης και επικεντρωθείτε πραγματικά στην οικοδόμηση κάποιας δυναμικής εκεί και μετά στην ανάπτυξη από εκεί και πέρα. 

Εν κατακλείδι, 

Για να προσφέρουν πραγματική αξία τόσο στον οργανισμό όσο και στους πελάτες τους οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι – CEOs της επιχείρησης καλούνται να αξιολογήσουν και όλο και πιο συχνά να υλοποιήσουν τη ψηφιακή τους μετάβαση. Προσδιορίζοντας τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται η αξία στην επιχείρηση, δημιουργώντας μια ψηφιακή στρατηγική με διάρκεια στο χρόνο, προσελκύοντας το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας έμφαση στο ρόλο της τεχνολογίας και της πληροφορικής και επικεντρώνοντας σε σημαντικούς τομείς με οικονομικό  αντίκτυπο στο EBITDA της εταιρείας είναι μερικά από τα ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν για την επιτυχή μετάβαση και ολοκλήρωση του ταξιδιού του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Στο τομέα της ρομποτικής αυτοματοποίησης των διαδικασιών, που είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας της ψηφιοποίησης, συνεργαστείτε με την Anyrobotics, επικοινωνώντας μαζί μας για μια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ RPA.

Ξεκινήστε το ταξίδι του ρομποτικού μετασχηματισμού, καλέστε  +30210 64 03 035, επικοινωνήστε στο [email protected], με θέμα ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ RPA.

 

Σχετικά άρθρα:

TAGS:

#rpa #AnyRobotics #DigitalTransformation #Strategy #CEO