10 ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ RPA

Στο άρθρο αναφέρουμε τα δέκα πιο κοινά λάθη που μπορεί να γίνουν από τις εταιρείες κατά την υλοποίηση της ρομποτικής αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

Σύμφωνα με την εμπειρία της Anyrobotics και τις γνώμες των ειδικών, υπάρχουν ορισμένες περιοχές που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τη διάρκεια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης αλλά της εφαρμογής της ψηφιακής αυτοματοποίησης διαδικασιών με την τεχνολογία Robotic Process Automation (PRA).

 

Γνωρίστε τα δέκα κοινά λάθη που πρέπει να αποφύγετε για να διασφαλίσετε την επιτυχημένη εφαρμογή RPA.

1] Μη επαρκής τυποποίηση των διαδικασιών - Το πρώτο λάθος είναι η μη τυποποίηση των διαδικασιών πριν από την αυτοματοποίησή τους. Το RPA δεν είναι ένα εργαλείο που μπορεί να διορθώσει ατελείς διαδικασίες. Η τυποποίηση των διεργασιών είναι ζωτικής σημασίας πριν την έναρξη ενός έργου RPA.

2] Αυτοματοποίηση στο έπακρο - Το δεύτερο λάθος είναι η αυτοματοποίηση των πάντων χωρίς να αναλύεται η πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Ορισμένες διαδικασίες είναι πολύ περίπλοκες για να αυτοματοποιηθούν και απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση. Η αυτοματοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ολοκληρωτικά τον ανθρώπινο παράγοντα.

3] Μη συμμετοχή τελικών χρηστών - Το τρίτο συχνό λάθος είναι ότι δεν εμπλέκονται οι τελικοί χρήστες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Οι τελικοί χρήστες είναι σε θέση να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη διαδικασία και να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της.

4] Μη αναλυτική τεκμηρίωση των διαδικασιών - Το τέταρτο λάθος είναι η μη σωστή τεκμηρίωση των διαδικασιών. Η τεκμηρίωση είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της επιτυχίας σε έργα RPA. Η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών, βάση αυστηρών κανόνων πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε προσπάθειας αυτοματοποίησης.

5] Μη ανάλυση της απόδοσης επένδυσης - Το πέμπτο λάθος που πρέπει να αποφευχθεί πριν από την έναρξη του RPA είναι η μη ανάλυση της απόδοσης επένδυσης (ROI). Η αξιολόγηση της επένδυσης πριν την υλοποίηση ενός έργου θα μας υποδείξει: τα key metrics της επιτυχίας, τις περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο potential και που προκύπτουν οι περισσότερες ευκαιρίες αύξησης της παραγωγικότητας.

6] Έλλειψη Διακυβέρνησης – ένα ακόμα συχνό λάθος είναι να μην υπάρχει σωστή διακυβέρνηση –digital governance εντός της εταιρείας. Χωρίς σωστή διακυβέρνηση, τα έργα RPA μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητα τους, οδηγώντας σε σπατάλη χρόνου και πόρων. Η δημιουργία ενός Center of Excellence είναι σημαντική για να διοχετευθούν τα οφέλη του RPA εντός του οργανισμού.

7] Μη ύπαρξη ψηφιακής στρατηγικής – το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού προϋποθέτει την  δημιουργία μιας ψηφιακής στρατηγικής και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για τους στόχους της. Επίσης, την επαρκή εμπλοκή σημαντικών παραγόντων για την επιτυχία του εγχειρήματος της ψηφιοποίησης, όπως του Ανθρώπινου Δυναμικού, του Εμπορικού και της Μηχανογράφησης / IT.

8] Μη επαρκής έλεγχος testing – Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή μιας νέας αυτοματοποιημένης διαδικασίας χωρίς να έχει γίνει επαρκής έλεγχος. Θα πρέπει να έχουν προηγηθεί εξαντλητικά τεστ σε δοκιμαστικό περιβάλλον και να έχει διασφαλιστεί ο έλεγχος σωστής λειτουργίας και ασφάλειας. 

9] Μη παρακολούθηση και συντήρηση του έργου RPA - H παρακολούθηση και η τακτική συντήρηση του ρομπότ αυτοματισμού είναι απαραίτητη για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του.

10] Έλλειψη τεχνογνωσίας RPA – η τυχόν έλλειψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικό με γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες εντός του οργανισμού θα πρέπει να αντιμετωπισθεί. Αφενός, μέσω της πρόσληψης νέων εργαζομένων με τις κατάλληλες γνώσεις και της συνεχούς εκπαιδευτικής υποστήριξης τους. Αφετέρου, με τη συνεργασία με έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες – εταιρείες, που ειδικεύονται στην ψηφιακή μετάβαση.

Η αποφυγή των παραπάνω συχνών λαθών μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στη διασφάλιση της επιτυχημένης εφαρμογής έργων Robotic Process Automation (PRA).

 

Η συνεργασία με την Anyrobotics διασφαλίζει στην εταιρεία σας την επιτυχία της Ψηφιακής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών (RPA), παρέχουμε end-to-end εξειδικευμένες υπηρεσίες υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Επικοινωνήστε μαζί μας για το ρομποτικό μετασχηματισμό της επιχείρησης σας.

https://www.anyrobotics.com/contact

 

Σχετικά άρθρα:

 

Tags:

#Anyrobotics #RPA #Automation #ChangeManagement #Business #Digital Transformation