Βέλτιστοι τύποι διαδικασιών για RPA

Στο άρθρο αναλύονται οι διαδικασίες που προσφέρονται περισσότερο για την υλοποίηση ενός έργου Robotic Process Automation.

Η υλοποίηση ενός έργου RPA προϋποθέτει την επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών για αυτοματοποίηση. Ποιες είναι όμως οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που προσφέρονται περισσότερο για την υλοποίηση ενός έργου Robotic Process Automation? 

Παρακάτω ακολουθούν οι βέλτιστοι τύποι διαδικασιών RPA. 

1. Διαδικασίες που βασίζονται σε κανόνες
Οι εργασίες που βασίζονται σε κανόνες είναι απλές. δεν μπορούν να είναι διαδικασίες που απαιτούν ανθρώπινη κρίση. Το RPA δεν μπορεί να κατανοήσει διφορούμενες δηλώσεις, επομένως η εργασία πρέπει να είναι λογική με ελάχιστες έως καθόλου αλλαγές ή εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, η μακρά διαδικασία αντιγραφής και επικόλλησης δεδομένων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κανόνες, επειδή η διαδικασία είναι πολύ απλή, καθιστώντας την εύκολα προγραμματιζόμενη. 

2. Υψηλός αριθμός επαναλαμβανόμενων συναλλαγών
Ο σκοπός του RPA είναι να αυτοματοποιεί πολλές εργασίες πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από έναν άνθρωπο. H επικέντρωση σε συναλλαγές μεγάλου όγκου διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση με τα μεγαλύτερα οφέλη. Για παράδειγμα, μια εργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι επαναλαμβανόμενη και συνήθως εκτελείται πολλές φορές την ημέρα, καθιστώντας την κατάλληλη εργασία που θα ωφελούσε το RPA. 

3. Εύκολος προσδιορισμός του κόστους
Εάν ένας οργανισμός μπορεί να υπολογίσει το κόστος που προκύπτει για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, είναι σχετικά εύκολο να προσδιορίσει το κόστος έναντι του οφέλους από το RPA. Με άλλα λόγια, μια διεργασία που απαιτεί ιστορικά έξι ώρες ανθρώπινου δυναμικού είναι εύκολα ποσοτικοποιήσιμη, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συγκρίνουν το κόστος του RPA σε σχέση με την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται. 

4. Ώριμος τύπος εργασίας
Μια ώριμη εργασία είναι μια διαδικασία που ακολουθείται για αρκετό διάστημα, είναι μια διαδικασία που πιθανότατα ολοκληρώνεται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. 

5. Δομημένη
Οι διαδικασίες που είναι κατάλληλες για αυτοματοποίηση είναι σαφώς καθορισμένες και χρησιμοποιούν δομημένα δεδομένα. Για παράδειγμα μια βάση δεδομένων που περιέχει διευθύνσεις και αριθμούς πιστωτικών καρτών. 

6. Συναλλακτική διαδικασία
Οι συναλλακτικές διαδικασίες είναι εκείνες που συχνά υπόκεινται σε ανθρώπινο λάθος. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός που ενημερώνει καθημερινά τις παραγγελίες πωλήσεων του. Μια συναλλακτική εργασία που είναι ιδανική για αυτοματοποίηση. Γενικά οι εργασίες συναλλαγών απαιτούν τη μέγιστη προσοχή, καθιστώντας τις ιδανικές για αυτοματοποίηση. 

7. Μικρές έως καθόλου εξαιρέσεις
Αυτές οι εργασίες συνήθως σημαίνουν ότι το RPA μπορεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες με ελάχιστες εξαιρέσεις. Μια εξαίρεση είναι όταν το ρομπότ λογισμικού θα πρέπει να ανταποκριθεί σε κάτι απροσδόκητο. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αυτοματισμού δεν μπορεί προς το παρόν να χειριστεί εξαιρέσεις. 

8. Μη σύνθετη
Στην παρούσα φάση το λογισμικό RPA δεν μπορεί να χειριστεί περίπλοκες εργασίες, οι οποίες απαιτούν ανθρώπινη κρίση ή μηχανική ανατροφοδότηση, χωρίς να προσθέσει Μηχανική Μάθηση, ή άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διαδικασίες που είναι κατάλληλες για RPA είναι βασισμένες σε κανόνες, επαναλαμβανόμενες και δομημένες, οι εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα πιθανότατα δεν θα είναι να είναι υποψήφιες για αυτοματοποίηση. 

9. Multisystem Access
Ένα πλεονέκτημα του λογισμικού RPA είναι ότι όταν το ρομπότ συνδέεται με τα τρέχοντα συστήματα της επιχείρησης, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα διασυνδεδεμένης τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες που έχουν πρόσβαση σε πολλά διαφορετικά συστήματα παρέχουν τα βέλτιστα οφέλη επειδή αυτές οι εργασίες συνήθως οδηγούν σε ανθρώπινα λάθη και ασυνεπή αποτελέσματα. 

10. Να υπάρχει κρισιμότητα ανθρώπινου λάθους
Οι διαδικασίες που είναι ευαίσθητες σε ανθρώπινο λάθος μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης για αυτό και προσφέρονται για αυτοματοποίηση. Περιπτώσεις εργασιών κρίσιμων σε ανθρώπινο λάθος περιλαμβάνουν: Στην Οικονομική διαχείριση, ο λογιστικός έλεγχος, οι πληρωμές, οι αναλήψεις, η διαχείριση των οικονομικών δεδομένων. Στη διαχείριση δεδομένων Πελατών: εργασίες που αφορούν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως η επεξεργασία παραγγελιών, η αποθήκευση πληροφοριών επικοινωνίας. Στην Παραγωγή οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, η συναρμολόγηση, ο έλεγχος παραγωγής και η αποστολή προϊόντων.

 

Η συνεργασία με την Anyrobotics διασφαλίζει στην εταιρεία σας την επιτυχία της Ψηφιακής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών (RPA), παρέχουμε end-to-end εξειδικευμένες υπηρεσίες υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Επικοινωνήστε μαζί μας για το ρομποτικό μετασχηματισμό της επιχείρησης σας.

https://www.anyrobotics.com/contact

 

Σχετικά άρθρα:

Tags:

#rpa #RoboticProcessAutomation #Anyrobotics #productivity